• Người Tốt Nhất Trên Thế Gian Này Là Anh

    Người Tốt Nhất Trên Thế Gian Này Là Anh

    Giới thiệu:

    Anh là người tốt nhất trên đời, mang đến cho em tình yêu tuyệt vời nhất.
    Khi tôi nghĩ rằng tôi chẳng là gì trong thế giới rộng lớn ngoài kia, tôi đã gặp một người, anh khẽ mỉm cười chìa tay ra với tôi.
    Kể từ đó, dù cuộc sống này có rắc rối như thế nào chăng nữa cũng không ảnh hưởng tới tôi.