Tác Giả Đường Huyền

 • Nữ Thần Là Học Tỷ Của Ta

  Nữ Thần Là Học Tỷ Của Ta

  - Tên khác ( Do BlackObs edit): Đẩy ngã nữ thần.
  - Tên gốc: 女神是我学姐
  - Tác giả: Đường Huyền.
  - Editor: BlackObs, Hàn.
  - Thể loại: Bách _ Ngọt _ Sủng _ Hiện đại.
  - Cp chính: Mục Tiểu Phàm x Hứa Hạ.
  - Phối hợp diễn: Mục Dao Dao, Lưu Đình Đình, Lão Yêu, Tôn Bình Lam.....

  Văn án

  Chờ chút đã...nữ thần gợi cảm mà mình luôn tôn thờ quả thật là học tỷ?!
  Mục Tiểu Phàm sống lại, sống lại ở thời điểm mười năm trước, thời đại học.
  Cô còn nhớ hồi đại học, mình và nữ thần cùng một trường...chỉ kém nhau một năm.
  Đây đúng là cái định mệnh trời ban a!
  Vì vậy Mục Tiểu Phàm xoắn xuýt lập ra kế hoạch:
  • Bước đầu tiên: Đẩy ngã nữ thần!
  • Bước thứ hai: Đẩy ngã nữ thần!
  • Bước thứ ba: Đẩy ngã nữ thần!
  Túm quần lại là yêu người ta muốn ngủ với người ta!
  - -------------