• Boss Nữ Phụ

  Boss Nữ Phụ

  Tác giả: Đường Vy (uyn)
  Lịch đăng: không cố định
  Thể loại: np, nữ phụ văn....

  Văn án

  Trần Hạ Vy là một siêu trộm làm việc cho tổ chức D.
  Trong một lần làm nhiệm vụ lại bị bạn tri kỷ,đã từng vào sinh ra tử ra tay ám hại.
  Mọi thứ đều là giả dối.
  Tất cả đều giả tạo
  Cái gì mà mãi mãi là tri kỷ.
  Cái gì mà không bao giờ phản bội.
  Lòng người sao đo lường được đây!?

  Nghe thật châm biếm, hài hước làm sao?!!

  Xuyên qua rồi! Không ngờ lại trở thành một nữ nhân xú danh vang khắp bốn bể.
  Mọi người chỉ nhìn vào điểm xấu của nữ phụ mà không biết bản chất thật con người nữ phụ.
  Sau cái vỏ ngoài lương thiện ai biết bản chất thật con người nữ chủ như thế nào.