• Thế Giới Trong Mắt Em

  Thế Giới Trong Mắt Em

  Văn án:

  Thế giới trong mắt em, là hình dáng như thế nào?

  Trong suốt cuộc đời của mỗi người, chúng ta đều trông chờ để gặp được có thể nhìn thấu bản thân mình.

  Cố Hoài, một phóng viên đứng đầu Dung Thành đã phá lệ thu nhận một nữ học trò, quần chúng ăn dưa tỏ vẻ:???? Đây là kịch tình gì vậy???

  Uhm… ý tứ đại khái chính là… cây vạn tuế ngàn năm muốn nở hoa…

  Văn án của tác giả, kỳ thật đây là một câu chuyện về lý tưởng. Nam nữ chính đều là phóng viên mảng tin tức xã hội, thầy trò hiện đại văn.