Tác Giả Endless Đãi Tục

 • Tiểu Khất Cái Biến Thân Ký

  Tiểu Khất Cái Biến Thân Ký

  Giới thiệu:

  Trần Ngữ Yên, đệ nhất mỹ nhân nước Tùy.

  Hạ Tử Hân, một người xuyên không, hồn nhập vào tên ăn mày.

  Hãy xem thanh niên thế kỉ 21 thay đổi cuộc sống ăn xin của mình như thế nào? Rồi làm sao đấu tranh với vận mệnh để ôm mỹ nhân về?

  Đây là một bộ truyện dài dòng, đan xen âm mưu quỷ kế, nghi án chồng vào nhau.

  Có điểm ngược. Nếu không đọc được truyện ngược, mời bạn đi sang chỗ khác