• Ngã Rẽ Của Tình Yêu

    Ngã Rẽ Của Tình Yêu

    Cô và anh vốn không phải cùng một thế giới nhưng hai chữ định mệnh đã vô tình kéo hai người lại với nhau. Cô tình cờ cứu anh khỏi đám người đuổi, anh lại tình cờ cho cô một công việc. Anh-người đàn ông có quyền lực nhất thành phố còn cô chỉ là một cô gái bé nhỏ hằng ngày đối mặt với hàng đống vấn đề cơm áo gạo tiền của hiện thực. Sẽ thế nào nếu hai người yêu nhau?