• Giang Thiên Hoa Lạc (Sơ Bộ)

  Giang Thiên Hoa Lạc (Sơ Bộ)

  ======= <Giang Thiên Hoa Lạc (Sơ Bộ)> ========

  Thể loại
  : ngôn tình hiện đại, ngược, sắc 

  Theo mọi người thì loạn luân là cái gì? Còn đại nghịch bất đạo là gì?

  Tại sao ông trời lại đối xử bất công với cô như vậy tại sao lại cướp đi mạng sống của người mà cô yêu thương nhất.

  Tình yêu lại có những rào cản như thế nào?

  "Đã đi đến bước đường ngày hôm nay thì không thể quay đầu lại nữa."

  Là ba thì sao? Hắn là người giết chết cha mẹ cô thì sao? Cô không muốn quan tâm nữa.

  "Ba, thực ra Tư nhi..."