Giải Tam Thiên

 • Cực Phẩm Hệ Thống Tróc Quỷ

  Cực Phẩm Hệ Thống Tróc Quỷ

  Nhóm dịch giả: Thiên Thượng Nhân Gian

  Muốn trang bức(*) thì phải có thực lực, nếu không thì sớm muộn cũng sẽ GO DIE

  (*): hiểu nôm na là làm màu

  Trang bức không chết, không trang bức mới chết. Mỗi ngày không trang bức thì sống không bằng chết.

  ***

  Quỷ Vương: “Chờ một chút! Ta ngửi thấy hơi thở trang bức của nhân loại, rút lui…”

  Diêm Vương: “Mười vạn âm binh nghe lệnh, bắt tên tội phạm trang bức lại cho ta.”

  Dưới sự chú ý của vạn người, Sở Hạo ném một thanh kiếm ra: “Ông lấy được Hiên Viên Kiếm rồi, sau này đừng ở trước mặt ta trang bức.”

  Ngày này, nơi này, ở Thượng Hải này, vũ trụ này, người nào cũng không thể ngăn cản ta trang bức.

  Lời dịch giả: Lại một một bộ đô thi linh dị được team cho ra mắt.