• Gặp

  Gặp

  Bạn đang đọc truyện Gặp của tác giả Giang Dạ. Là định mệnh chăng?

  Để ta có thể xuyên qua đến nơi này? Để ta gặp được người?

  Hứa Ngôn: "Vì nàng, hết thảy những gì ta làm đều đáng giá."

  Tô Linh Linh: "Cho dù ngươi không làm gì cả, trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn tốt nhất"

  Cố Hành: "Từ trước giờ, ta làm gì cũng không hề hối hận. Chỉ là, vẫn có chút tiếc nuối"

  Tô Mộc Nhiên: "Có thể ở bên cạnh ngươi, những thứ kia nào cần để ý."