Giang Nam Hồng Đậu

  • Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss

    Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss

    Bạn đang đọc truyện Xuyên Nhanh: Tôi Là Đại Boss của tác giả Giang Nam Hồng Đậu. Hệ thống đã điểm trúng Lâm Tô, biến cô thành Đại BOSS ở ba ngàn thế giới khác nhau, sở hữu bàn tay vàng khủng nhất, quyền lực một tay che trở, sau đó... đợi các nhân vật chính đến đẩy cô xuống đài.

    Tới, tới đánh bại bàn tay vàng, giết boss đi!