Giang Sơn Vi Vũ

 • Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Hoàng Đế

  Xuyên Thành Bạch Nguyệt Quang Của Hoàng Đế

  Tác giả: Giang Sơn Vi Vũ

  Văn án:

  Giang Vãn Tình xuyên vào một quyển cung đấu, trở thành bạch nguyệt quang trong hồi ức của nam chính hoàng đế, trời sinh tính tình thuần lương, nhưng lại có kết cục thảm.
  May mắn thay, chỉ cần hoàn thành cốt truyện là có thể trở về hiện đại.
  Vì thế nàng diễn thật cẩn trọng, vốn tưởng rằng cũng sắp vui vẻ kết thúc công việc, nhưng bởi vì kỹ thuật diễn quá tốt, tạo thành hình tượng bạch liên hoa thiện lương số khổ rất thành công, đến thời điểm cuối cùng, làm thế nào cũng không chết được.

  Giang Vãn Tình: Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, chung quy là ta đã phụ lòng Hoàng thượng, ta không còn cầu gì, chỉ cầu ngài ban thưởng ta cái chết!
  Thị nữ: Nương nương là có nỗi khổ riêng, nô tì lấy tính mạng làm chứng!
  Thái hậu: Đứa bé ngoan, ngươi là có nỗi khổ riêng, chuyện tốt là ngươi làm, chuyện xấu là ngươi bị buộc làm.
  Hoàng đế: Ngàn sai vạn sai là thế giới sai, chỉ ngươi không sai.
  Giang Vãn Tình:?
  Hoàng đế: Thí dụ như đêm nay, tùy ngươi làm càn ra sao, đều là vô tội.
  ...
  Nam chính thật sự nỗ lực muốn yêu đương.
  Nữ chính mười phần cự tuyệt, thầm nghĩ chết sớm sớm siêu sinh.