• Xuyên Qua One Piece Mở Hậu Cung

  Xuyên Qua One Piece Mở Hậu Cung

  Saitama xuyên qua thế giới One Piece, khóa lại Thần cấp hệ thống phụ trợ. 

  -Ting! Lựa chọn trở thành Vua hải tặc! Ban thưởng Haki quan sát max cấp: Đọc được suy nghĩ của mọi người xung quanh. 

  -Ting! Hải tặc cùng hải quân thế bất lưỡng lập! Nhiệm vụ mới: Hấp diêm Thượng sĩ Tashigi, cho Zoro đội nón xanh! Ban thưởng: Nón xanh một chiếc. 

  *Nón xanh: Khi đội nón xanh sẽ trở thành cao thủ kiếm thuật.* 

  -Ting! Túc chủ thiến Momonosuke, khiến gia tộc Kozuki đoạn tử tuyệt tôn! Ban thưởng Song tu công pháp: Một cuốn "Ngự nữ chân kinh". 

  Main phản diện, không từ thủ đoạn, lợi dụng lúc người gặp hoàn cảnh khó khăn. Nữ chính thì có sắc, nữ phụ thì tua nhanh cho đỡ câu chương. Dân nghiệp dư, cuối tuần vào chủ nhật có thời gian rảnh mới viết. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!