Tác Giả Hạ Hi Ngữ

 • Quân Hôn Cũng Có Ái

  Quân Hôn Cũng Có Ái

  Tên truyện: Quân hôn cũng có tình yêu

  Tác giả: Hạ Hi Ngữ

  Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Song khiết 🕊️, Quân nhân

  Tình Trạng: Hoàn 66 chương +2 PN

  Văn án

  Năm Lâm Hạ 16 tuổi, Tiêu Thần đem cô nạp dưới trướng của bản thân mình.

  Năm Lâm Hạ 18 tuổi, Tiêu Thần đem cô ăn sạch sẽ.

  Năm Lâm Hạ 20 tuổi, Tiêu Thần cuối cùng cũng có thể dùng gông xích của người vợ để trói buộc cô.

  Một câu văn án: Quá trình nhân quân hàm trung tá đem tiểu thôn cô thanh thuần trở thành vật sở hữu.