Hà Nhi Bái Nhân

 • Một Cây Hoa Đào

  Một Cây Hoa Đào

  Truyện Một Cây Hoa Đào của tác giả Hà Nhi Bái Nhân kể về một gốc hoa đào được gieo trồng từ rất lâu, trải qua mấy trăm năm, từ một thôn nhỏ lại thành trấn, từ một trấn nhỏ phát triển lên, dân cư đông đúc, không khí náo nhiệt, nhìn qua không thua gì huyện thành.

  Cây hoa đào đã gần 600 năm tuổi, linh trí đã sớm mở ra, thậm chí hiện giờ cũng đã có thể hóa hình.

  Bản thể của nàng ở tại Thư viện Thanh Viễn, hằng ngày đắm chìm trong các bài giảng, nghe các vị luận đạo, chứng kiến bao thế hệ tiến sĩ từ thư viện này lên triều làm quan...

  Còn nàng, nàng là một tiểu thư chốn khuê các, cũng là một thiếu nữ danh gia khuê tú.

  Nàng dịu dàng, lương thiện, nàng cũng hiểu lòng người và tâm tư tỉ mỉ tinh tế.

  Một ngày nguyên tiêu, hai nàng gặp nhau.

  Là duyên phận? Hay cũng là duyên nợ? Họ từ đó mà có liên hệ với nhau.

  Vì nàng, ta quyết định nhập thế!

  Ta trở thành "hắn" cùng nàng trải qua một đời