Tác Giả Hạ Quân Cát

 • Hoả Chủng Vạn Năng

  Hoả Chủng Vạn Năng

  Đây là một cái thế giới Hỏa Chủng thức tỉnh, thu được dị năng.

  Vương Khung từ nhỏ đã được định trước là không thể thức tỉnh Hỏa Chủng, ngoài ý muốn lại nhặt được một ngọn Hỏa Chủng màu đen, từ đó cuộc sống của hắn được đà tăng tốc!

   

  Làm thịt một con gà trống, thu được năng lực rời giường đúng giờ.

  Làm thịt một con heo nái, thu được năng lực sức ăn tăng gấp bội.

  Làm thịt một con thỏ, thu được năng lực thích ăn cà rốt.

   

  "Đây là thứ Hoả Chủng chó má gì!"