• Bán Hết Trang Bị Khắp Giang Hồ

  Bán Hết Trang Bị Khắp Giang Hồ

  [Tác giả Hà Tảo -- Thể loại: Võng Du, Xuyên Không ]

  Bán Hết Trang Bị Khắp Giang Hồ nói về một sát thủ thời Tống Triều xuyên vào một trò võng du có cốt truyện xưa có tên “Giang Hồ” ….

  Như tựa hồ, trên đời này người nói rằng ba câu là có thể kể tóm lại chuyện xưa.

  Đúng vậy, chỉ cần một câu đầu tiên, đã hiểu ra vấn đề hết rồi!

  Vậy hai câu kia chẳng phải bổ nghĩa cho câu đầu!

  Xuyên qua lại rất tự do, Game online bây giờ quá nhiều, võ hiệp thì lại ồn ào bát nháo.

  Như thế nào lại Xuyên Không + Võng Du + Võ Hiệp =?

  Mọi người đọc truyện sẽ rõ.