Hắc Đồng Thúc

 • Chuyển Phát Nhanh Âm Dương

  Chuyển Phát Nhanh Âm Dương

  Tác giả: Hắc Đồng Thúc

  Thể loại: Đô Thị, Linh Dị, Truyện Khác

  Giới thiệu:

  Dịch vụ chuyển phát nhanh không những được mở rộng đến nông thôn, mà còn mở rộng đến tận âm phủ, mà tôi, chính là một trong những nhân viên chuyển phát nhanh âm dương! Tôi đã vận chuyển không biết bao nhiêu gói hàng, đồng thời cũng đã gặp không bao nhiêu chuyện trong quá trình làm việc. Để tôi dùng những kinh nghiệm mình tích góp được, kể cho mọi người nghe những chuyện chết chóc liên quan đến công việc chuyển phát nhanh này...