Hắc Giáo Đình

 • Trái Gura Gura no Mi Tại Đô Thị

  Trái Gura Gura no Mi Tại Đô Thị

  Một thiếu niên Ninh Đào, trong lúc vô tình thu được Trái Gura Gura no Mi, cùng với một đoạn ký ức, của người được xưng thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất trong One Piece ——Râu Trắng!.

   

  Cùng xem Ninh Đào thế nào quật khởi, thu hết sạch mỹ nữ trong thiên hạ, thống nhất hắc đạo, đi lên thế giới đỉnh phong.

   

  Đẳng Cấp Trong Truyện:

  F, E, D, C, B, A, S, SS, SSS...mỗi cấp chia Sơ Kì, Trung Kì, Hậu Kì, Đỉnh Phong.