Hải Tiên Bì Bì Tương

 • Nam Sinh Xinh Đẹp Biến Thành Mèo Nhà Tôi

  Nam Sinh Xinh Đẹp Biến Thành Mèo Nhà Tôi

  Bạn đang đọc truyện Nam Sinh Xinh Đẹp Biến Thành Mèo Nhà Tôi của tác giả Hải Tiên Bì Bì Tương. Gần đây cuộc sống của Chung Khởi xảy ra hai biến cố lớn.

  Thứ nhất: Cô nhặt được một con mèo hoang, kết quả con mèo này “duang”* biến thành nam thần Bạch Lục Châu của Nhất Trung.

  Thứ hai: Cô vốn tưởng rằng Bạch Lục Châu lạnh lùng học bá, nhưng không ngờ anh là một trung khuyển biến thái.

  *“duang”: miêu tả âm thanh, kiểu như thoắt một cái