• Chiến Thần Tái Thế

    Chiến Thần Tái Thế

    Tác giả: Hang

    Thể loại: Truyện Gia Đấu, Đô Thị

    Năm năm trước, Tô Hoà Dương chỉ là một bảo về tầm thường. Vì bị gia đình vợ khinh thường, anh đã bỏ ra nước ngoài gây dựng sự nghiệp. Giờ đây anh đã là là Long chủ trấn Long món oai phong làm liệt. Anh quyết định quay về tim và bù đắp cho người vợ của mình...