Tác Giả Hậu Vũ Đẳng Thiên Tình

 • Tình Yêu Gian Nan Của Nữ Tài Xế Cùng Nữ Lão Bản

  Tình Yêu Gian Nan Của Nữ Tài Xế Cùng Nữ Lão Bản

  Tác giả: Hậu Vũ Đẳng Thiên Tình
  Thể loại: Hiện đại, ngược tâm, 1x1, HE
  Tình trạng: Hoàn
  Edit: Gak, Meo Cà Rồng
  Văn án

  Đây là 1 câu chuyện xưa tả thực
  Đừng xem văn chương tên tục, nội dung nhưng là rất đặc sắc.
  Mặt trước ngược rất nhiều, phía sau ấm áp cũng rất nhiều, hết sức đề cử!
  Vương Tử Nhan là một người đối với tình cảm rất trung thành mà lại rất đần độn, gia đình

  bối cảnh rất cường đại, lại một chút đều không dương dương tự đắc.
  Hầu Vũ Tình mới từ nước ngoài trở lại tiếp tay sự nghiệp khổng lồ của phụ thân
  Trong đời luôn có chút trùng hợp như vậy, là duyên phận để cho hai người gặp phải.
  Tử nhan trở thành tài xế của Vũ Tình, chuyện xưa từ nơi này bắt đầu.
  Kết cục ở chung một chỗ
  Hai người có thể ở cùng nhau rất không dễ dàng, hy vọng tất cả mọi người quý trọng người bên cạnh.