Hồ Ngư Lạc Tiêu

 • Ta Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

  Ta Phong Thần Trong Trò Chơi Kinh Dị

  Sau khi thất nghiệp, Bạch Liễu bị cuốn vào một trò chơi phát sóng trực tiếp không thể dừng lại được, trong trò chơi chứa đầy rẫy các loại quái vật và cả những người chơi ngầm mang sát ý.

   

  Ban đầu, tất cả mọi người đều tưởng rằng Bạch Liễu là một người bình thường vào lầm trò chơi.

   

  Sau này, họ mới hiểu được, trò chơi đang dùng thắng lợi và vòng nguyệt quế để nghênh đón vị thần thuộc về nó, để nói với Bạch Liễu, chào mừng về đến nhà.

   

  CP: Thần linh trò chơi kinh dị phi nhân loại mỹ công x đặc biệt yêu tiền tùy tiện liền khiến mọi thứ hỗn loạn hơi điên thụ

   

  Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.