Tác Giả Họa Hề

 • Mạt Thế Hamster Giàu Chảy Mỡ

  Mạt Thế Hamster Giàu Chảy Mỡ

  Mạt Thế Có Bé Hamster Giàu Chảy Mỡ

  Tên gốc: 末世仓鼠富流油 - Mạt thế thương thử phú lưu du

  Tác giả: Họa Hề

  Edit: Mao Khống

  Thể loại: Tận thế, điềm văn, sảng văn, manh sủng, không gian.

  Số chương: Hoàn 92 chương + 03 Pn

  Tình trạng edit: đang nhổ lông.

  Nhử mồi

  Bé hamster: "ba ba, bé có lương thực! Cho ba hết! Bé cũng cho ba luôn!!! ✧(σ๑˃̶̀ꇴ˂̶́)σ"