Tác Giả Hoa Kiếm Anh

 • Tuyệt Thế Tiếu Quân Thần

  Tuyệt Thế Tiếu Quân Thần

  ========

  <Tuyệt Thế Tiếu Quân Thần> tại TruyenTRZ.com 

  ========

  Thể loại: sắc hiệp, huyền ảo

  Tác giả xây dựng nam chính là một tên lưu manh, đã vậy hắn còn là đồ bại hoại vô sỉ không gì không làm.

  Đến ngay cả U Tuyền nổi danh là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mà cũng bị  hắn lén nhìn trộm. Lẫn cả đáng yêu tiểu thí hài cũng bị hắn gạ gẫm ôm ấp.

  ...

  Càn khôn vận chuyện, luân hồi biến sinh. Lâm Tiếu nghịch thiên mà lên, biến tấu thương khung, chém ngang thiên hạ, xẻ dọc cửu tiêu....