Tác Giả Hôn Nha Vãng Đông

 • Lấy Gì Chữa Khỏi Cho Anh

  Lấy Gì Chữa Khỏi Cho Anh

  Edit: Vũ Quân

  Văn Án:

  Bạn đang đọc truyện Lấy Gì Chữa Khỏi Cho Anh của tác giả Hôn Nha Vãng Đông. Thế giới chỉ cô độc mình anh, anh tự nhốt mình trong một căn phòng kín, không muốn ở cạnh ai, không muốn tiếp xúc với ai.

  Cô chủ động đến gần, cô tiến vào phòng của anh.

  Sau đó, cô cứ như vậy, tự nhiên trở thành một phần cuộc sống của anh.