Hồng Tửu Bôi Lí Trang Cẩu Huyết

 • 1003

  1003

  Bạn đang đọc truyện 1003 của tác giả Hồng Tửu Bôi Lí Trang Cẩu Huyết. Nghìn lẻ một đêm, nghìn lẻ một câu chuyện.

  Quốc vương vì những câu chyện hằng đêm kia mà cảm động, tâm cũng động, yêu nàng kể chuyện.

  Nhưng đếm thứ một nghìn lẻ hai đêm, quốc vương muốn tiếp tục được nghe kể, nàng lại không còn chuyện nào khác, quốc vương giết nàng.

  Đêm hôm sau, không còn nàng kể chuyện, nhưng quốc vương rât muốn được nghe.... Chuyện xưa không có, nàng không còn, quốc vương cũng chết.

  Quá trình không ngược, kết cục không đẹp, BE.