Hư Không Ngâm Xướng Giả

  • Magician trong thế giới comic

    Magician trong thế giới comic

    Sống lại đến thập kỷ chín mươi nước Anh, Noah cảm thấy đầy đất đều là thương cơ.

     Nhưng là một ngày nào đó nhìn thấy trên báo chí nói Howard Stark phát sinh tai nạn xe cộ, hắn liền cảm thấy tự mình xui xẻo.

     Chính mình càng 11 tuổi lúc một con cú mèo đứng ở hắn phía trước cửa sổ, hắn càng là không nói gì đòi mạng.....