• Chết Trước Lễ Cưới

  Chết Trước Lễ Cưới

  GIỚI THIỆU

  Đừng vội uống canh, đợi em cưỡng hôn anh trước mặt Mạnh Bà.

  Anh nghĩ rằng bước đi cùng em, sẽ là cả đời. Lại không biết rằng cả đời là bao xa.

  Anh nghĩ rằng ít nhất xa đến khi nắm tay bạc đầu với em. Nhưng anh đã chết trước lễ cưới.

  Đây có lẽ là câu chuyện của sinh viên khoa văn hệ chó công x sinh viên kỹ thuật hệ mèo thụ.

  Lời tác giả: Trước đó đã làm sáng tỏ trên weibo, truyện này không có nguyên mẫu cũng không phải soạn lại từ câu chuyện có thật.