Kha Hựu Ngưng

 • Ái Ngục

  Ái Ngục

  Tác phẩm: Ái ngục
  Tác giả: Kha Hựu Ngưng
  Tình trạng bản raw: 100C + 1PN [Hoàn]
  Tình trạng edit: Hoàn
  Editor: Sayuri
  Thể loại: hiện đại, ân oán tình thù, hắc bang-nằm vùng, ngược luyến tình thâm, 1×1, HE
  Nhân vật chính: Đinh Tiểu Tuyên, Lam Tử Ngưng, Chu Nam, Hướng Diệc Song ┃Phối hợp diễn: Hoàng LinhVăn án

  "Đã quen với bóng tối, sẽ không cách nào đối mặt với quang minh chói mắt." —— Đinh Tiểu Tuyên
  "Ta sẽ cho ngươi biết, chính nghĩa mà ngươi nói, xấu xa như thế nào." —— Lam Tử Ngưng
  "Đây chính là ta, hạ lưu, vô tiết tháo! Thấy rõ ràng sao?! Ngươi chỉ là bạn giường đã từng ngủ với ta mà thôi, có tư cách gì dạy bảo ta!" —— Chu Nam

  "Ta đem toàn bộ ta đều cho ngươi, muốn ta sinh muốn ta tử, tùy ngươi." —— Hướng Diệc Song
  Một nữ cảnh sát nằm vùng chấp nhất với tín ngưỡng của mình, một nữ nhân độc phiến rắn rết, một phong lưu háo sắc nghĩ sinh tiểu quỷ, một buồn tao ngự tỷ có tri thức hiểu lễ nghĩa.
  Bốn nữ nhân, một đoạn cố sự.
  Vì yêu, cam nguyện quy định phạm vi hoạt động, vì tình, cam nguyện gông xiềng triền thân.
  Ngục giam, tù được thân, không tù được tâm.