Tác Giả Khiết Nhi Bất Xá

 • Cầu Xin Ngươi Vờ Làm Người Mới

  Cầu Xin Ngươi Vờ Làm Người Mới

  Tên truyện: Cầu cầu nhĩ biệt trang manh tân liễu

  Tác giả: Khiết Nhi Bất Xá

  Editor: Bông cải hấp

  Thể loại: Đam mỹ,cường cường,hiện đại,vô hạn lưu,linh dị thần quái,HE

  Couple: Lục Bích x Thẩm Thanh Thành

  Trầm mặc ổn trọng công x Thiên sư thích diễn thụ

  Tình trạng: Hoàn thành

  Tình trạng edit: Đang lết lết...

  Số chương: 138 chương chính văn + 2 phiên ngoại

  Từ ngữ mấu chốt: Diễn viên:Thẩm Thanh Thành,Lục Bích|Phối hợp diễn: <>xuyên sách
 • Khi Ma Cà Rồng Xuyên Thành Vật Hy Sinh Phản Diện

  Khi Ma Cà Rồng Xuyên Thành Vật Hy Sinh Phản Diện

  Tên gốc: Đương Huyết Tộc Xuyên Thành Pháo Hôi Phản Phái (当血族穿成炮灰反派)
  Tác giả: Khiết Nhi Bất Xá (Bám Riết Không Tha)
  Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Sách, Giới Giải Trí (Showbiz), Truyện Ngọt (Điềm Văn)
  Nhân vật chính: Lâm Lạc Đinh, Lục Thừa Tập