Khiếu Ngã Tiểu Nhục Nhục

 • Hảo Thụ Thừa Song

  Hảo Thụ Thừa Song

  ======= Nếu bạn muốn tiếp tục truy cập nội dung truyện, mời CLICK ĐỌC <Hảo Thụ Thừa Song> tại TruyenTR.com ========

  Vào một đêm mùa hè, bầu trời vang lên từng trận
  sấm sét, mưa to tầm tả tựa như muốn cọ rửa toàn
  bộ thành trấn khiến mọi người đều đóng cửa không dám ra ngoài,
  loại thời tiết này cho dù là che dù cũng sẽ ướt sũng, làm gì có ai còn nguyện ý ra khỏi cửa nữa chứ.