Tác Giả Kim Diệp Tử

 • Hồng Lục

  Hồng Lục

  Giới thiệu

  Bạch nguyệt quang của chồng quay về rồi, Hách Thúy Thúy bắt đầu trở nên căng thẳng, nói chuyện cũng ngang ngược hơn…

  Nam chính chăm mạ (*) cho lớn còn bị ăn sạch sẽ x Nữ chính vừa lười vừa ham ăn lại còn tùy hứng ngang ngược nhưng được nam chính dung túng từ bé.

  (*) Ý chỉ nữ chính là cây mạ được nam chính chăm từ bé

  Thể loại: Thanh mai trúc mã, con nuôi, ngọt sủng, mối tình đầu, ngụy anh em, SC.