Kim Sắc Dương Quang

 • Vua Hải Quân

  Vua Hải Quân

  Lần này Gintoki luôn bị lừa đã xuyên không!

  Mà bây giờ, Gintoki không chỉ xuyên đến thế giới One Piece mà còn là anh trai của Luffy! Vì thế anh đã trở thành Monkey D Gintoki!

  Luffy: "Tôi muốn trở thành vua hải tặc!"

  Gintoki mở to cặp mắt cá chết thản nhiên đáp lại: "Vậy thì anh trở thành vua hải quân!"