Kim Thị Nữ

 • Dưỡng Tiểu Quỷ Hắc Hóa

  Dưỡng Tiểu Quỷ Hắc Hóa

  VĂN ÁN

  Bị mắc kẹt ở nơi nông thôn nghèo khổ, bạn bực dọc đi vào một cửa tiệm trước ngõ.

  Người chủ tiệm dường như hiểu rõ ý bạn.

  Hắn lấy ra hai cái bình, và bắt bạn lựa chọn một trong hai.

  Một cái sẽ ban cho bạn sự giàu có và giúp bạn thoát khỏi cảnh túng quẫn này.

  Cái còn lại, hắn giữ kín như bưng, khiến bạn không biết bên trong chứa gì.

  Vậy bạn sẽ chọn chiếc bình nào?