• Giới Hạn Roche

  Giới Hạn Roche

  Văn án

  “Watch the sky, you know I like a star shining in your eyes.”

  – I know you know I love you (Sunset Rollercoaster)

  *Giới hạn Roche: là một khoảng cách gần nhất mà hai thiên thể có được. Nếu vượt qua khoảng cách đó, thiên thể nhỏ hơn trong hai thiên thể sẽ bị vỡ vụn. Ví dụ, nếu Mặt Trăng vượt qua giới hạn Roche, nó sẽ bị vỡ thành trăm mảnh. Nhưng cũng có thể gây thiệt hại cho hành tinh lớn hơn là Trái Đất.

  ———-