Kỳ Tử Hòa Tùng Tử

  • Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau Thương

    Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau Thương

    Giới thiệu: 

    Cô là chiếc xương sườn còn thiếu của anh, anh là chốn về một đời của cô, nếm trải, đấu tranh, tình yêu sẽ đến? Tình yêu là gì, nửa là mật ngọt, nửa là đau thương.

    Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Nửa Là Mật Ngọt, Nửa Là Đau Thương!