Tác Giả L-T

  • Chiến Soái Bắt Nạt Vợ Tôi Nằm Mơ Đi!

    Chiến Soái Bắt Nạt Vợ Tôi Nằm Mơ Đi!

    Những tưởng đã có thể có những tháng ngày yên bình sau khi giải ngũ, vậy mà một lần nữa Tiêu lại phải quay trở lại chiến trường bảo vệ đất nước. Ngày anh thắng trận, bên cạnh tiếng vui mừng reo hò chiến thắng của đồng đội, Tiêu Thanh nhận được một cuộc gọi. "Anh rể, nếu anh còn không về chị tôi sẽ chết mất!" Gì cơ? Chết? Anh mới vắng nhà có vài tháng, ai dám bắt nạt vợ anh? Thật là chán sống rồi!