Tác Giả Lạc Thành Đông

 • Đan Võ Thần Tôn

  Đan Võ Thần Tôn

  Thương Khung đại lục, võ giả tu đạo cung, Đạo cung nuôi mệnh hồn. Thiếu niên Diệp Tinh Hà, kỳ tài ngút trời, thức tỉnh cửu phẩm mệnh hồn: Long Văn Tử Kim Đỉnh! Thành trẻ tuổi nhất Luyện Đan sư. Lại bị Kỳ huynh ghen ghét, đoạt hắn mệnh hồn, biến thành phế nhân! Lại ngoài ý muốn thức tỉnh đạo thứ chín Thần cấp mệnh hồn! Từ đó nghịch thiên quật khởi, thành tựu một đời đan võ chí tôn!
 • Tuyệt Thế Vũ Hồn

  Tuyệt Thế Vũ Hồn

  Tuyệt Thế Vũ Hồn (Tuyệt Thế Võ Hồn)

  Long Mạch đại lục, vạn tộc mọc như rừng, tông môn vô số, võ giả vi tôn.

  Cường giả Hủy Thiên Diệt Địa, người yếu bò lổm ngổm như Kiến.

  Thiếu niên Trần Phong, Đan Điền như sắt, không cách nào tu luyện, chịu hết mắt lạnh.

  Ngẫu nhiên được Chí Tôn Long Huyết, thần bí cổ đỉnh, từ nay nghịch thiên quật khởi, đột nhiên xuất hiện!

  Đáng yêu Yêu Hồ, Lãnh Ngạo Nữ Hoàng, Ma Môn Yêu Nữ, Thần Tộc Công Chúa, tất cả đều vào ta trong ngực.

  Sửa truyền thừa vô thượng, ngưng mạnh nhất Vũ Hồn, tọa ủng chúng mỹ, ngạo thị.