• Tình Yêu Của Tổng Tài Và Cô Vợ Bác Sĩ

    Tình Yêu Của Tổng Tài Và Cô Vợ Bác Sĩ

    Cô Hạ Mỹ Tuệ là một bác sĩ khoa nhi rất tận tâm với công việc Anh Trịnh Hàn một người tài ba,công ti của anh chủ yếu về công nghệ thông tin đứng trong top 10 công ti lớn nhất TG và một phần anh còn sở hữu vài ba công ti giải trí đứng đầu Châu Á và cũng đang mở rộng sang Châu Âu.