Tác Giả Lãm Xuân

 • Ngục Giam: Ổ Sói

  Ngục Giam: Ổ Sói

  ======= <Ngục Giam: Ổ Sói> ========

  Editor:
  Trúc Ngân

  Bị bắt coc, cô bị đưa tới ngục giam tư nhân của nam.

  "Đã vào ngục, không nghe lời sẽ bịt rừng phạt"

  "Mẹ nó, ngưng khóc ngay! Mở mắt ra!"

  "Cô động phải người không nên đụng rồi."

  Bạch Chỉ trốn trong góc run bần bật.

  Cô giống như một con cừu non rơi vào ổ sói, không cẩn thận một chút sẽ bị ăn sạch sẽ.

  Một câu: nữ chủ bạch ngọt ngon mềm thuần hóa bầy sói trong ngục giam.

  Thịt rất thơm, cốt truyện hơi hại não một chút, ngụy huyền nghi, văn rất ngọt.

  Thịt nhiều, thịt nhanh, NP 1 nữ 8 nam, ngục giam, nữ nhược nam cường, cưỡng bách, không có tiết tháo.

  Kết cục: HE, NP, phiên ngoại 1v1

  Lời editor: Vì số lượng từ các chương không đều, ta sẽ chia nhỏ các chương dài ra để dễ edit, các nàng cũng sớm có phần mới để đọc.