Tác giả Lan Rùa

Chương 12 - 1 tuần trước
Chương 30 - 4 tháng trước
Chương 98 - 7 tháng trước
Full - 11 tháng trước
Full - 5 tháng trước
Full - 2 năm trước
Chương 18 - 11 tháng trước
Full - 1 năm trước
Full - 2 năm trước
Full - 2 năm trước
Full - 2 năm trước