• Thiên Chiếu Chiến Vân

  Thiên Chiếu Chiến Vân

  Thiên Chiếu Chiến Vân
  Tác giả: Lang Chi Tâm
  Thể loại: Bách hợp, Cổ Trang, sinh tử văn, cung đình tranh đầu, HE
  Couple: Tinh Chiếu x Lôi Chiến Văn
  Nhân vật phụ: Trần Lượng, Hoàng Thượng
  Editor: pepa sky
  Beta: thantaiaimo
  Thiên Chiếu Chiến Văn: Đây là một câu chuyện về tình yêu giữa một vị công chúa và nữ tướng quân.

  Văn án (của editor):

  Tinh Chiếu nàng là công chúa tối sủng ái của vương triều Thiên Chiếu

  Chiến Vân nàng là nữ tướng tài hoa bậc nhất của vương triều Thiên Chiếu

  Nàng vốn đã có ý trung nhân trong lòng, chỉ muốn gả cho hắn

  Nàng vốn coi quốc gia là trên hết, chỉ đợi ngày ra chiến trường

  Nhưng vận mệnh quốc gia lại nằm trong tay các nàng, không cưới không được, không gả không xong.

  Tinh Chiếu không hy vọng mình thay lòng đổi dạ

  Chiến Vân không hy vọng Tinh Chiếu yêu thương mình

  Vậy các nàng làm sao qua khỏi đoạn hôn nhân này...?