Lãnh Nhược Tuyết

  • Băng Tâm Ngự Thần

    Băng Tâm Ngự Thần

    Văn Án

    Xuyên qua nàng trở thành công chúa điêu ngoa ngang ngược Ngự Thần Quốc, dân chúng khinh thường chán ghét, vị hôn phu từ hôn, Thì sao nàng Dương Như sẽ thay đổi tất cả, nếu ông trời đã cho nàng cơ hội sống lại lần nữa nàng sẽ hảo hảo sống tốt, xem nàng khuynh Thành nghịch thiên mà đi.

    Nàng muốn trở thành cường giả, tung hoành dị thế.