• Chú Thạch Sư

  Chú Thạch Sư

  Trên mảnh đất này, bất cứ sinh linh nào cũng đều mang trên người Linh Thạch...

  Tương truyền, chỉ cần ngưng luyện được một viên Thần Cấp Linh Thạch, ngay lập tức có thể xưng thần đầy mạnh mẽ, được ngàn đời lưu lại tung hô, trăm họ không ai dám bất kính...

  Nhưng, những cái kia thần cao cao tại thượng, từ Thiên Thần, Thổ Thần, Sơn Thần, Hoả Thần đến Hỗn Thần, Tinh Thần, Võ Thần…, không phải không biết sợ, bởi rằng có một kẻ mang Tịch Thần hệ thống, hoàn toàn là bá đạo chỉ muốn đồ thần!

  Khoan, không chỉ có hành động Đồ Thần, còn có Phục Sinh Thần, Trào Phúng Thần, Phệ Thần,…vô biên vô tận.

  *Cảnh giới phân chia: Sơ cấp, Trung cấp, Cao cấp, Siêu cấp, Tiên cấp, Thần cấp.

  *Mỗi cấp lại chia làm bốn giai: Tàng giai, Nghệ giai, Chuẩn giai, Tinh giai, mang trong mình hình tượng bốn bước chú thạch, muốn rõ hơn vì sao tên gọi lại kì dị như vậy, vào đọc liền rõ.

  (Map là giả tưởng, sẽ có hợp nhất một loạt các map cổ tích và truyền thuyết, đừng hỏi về mốc thời gian...)

  (Không có kiếm tông hay gì đâu, main này chỉ dùng cung.)