Liêu Uyển Hồng

  • Vô Ảnh Trích Tinh

    Vô Ảnh Trích Tinh

    Tác giả: Liêu Uyển Hồng

    Thể loại: Kiếm Hiệp

    Tiểu tử họ La rất tinh ranh quỷ quái đến mức giảo quyệt và mười phần đủ cả mười là trước tuổi. Ai cũng nhận định như thế về La Từ Thông, nhất là những người từng quen biết gã, thậm chí dù chỉ quen biết duy nhất một lần vẫn không thể có nhận định nào khác hơn...