Lôi Đại Nương

 • Ký Sự Về Đội Trưởng Cố Và Lê Mỹ Nhân

  Ký Sự Về Đội Trưởng Cố Và Lê Mỹ Nhân

  Edit: SweetMacarons 

  Văn án:

  Lê Tư Thanh trong trò chơi vô cớ bị đuổi giết, trong lòng không vui!

  Cũng may anh cảnh sát nhà bên rất ư là đẹp trai, nhìn thôi là quên hết phiền não rồi!

  Mỗi ngày ngắm trai đẹp, lại lên mạng chọc tức cừu định, thật là hạnh cmn phúc.

  Cái gì, cừu địch chính là anh cảnh sát sao?

  Lại còn muốn đem ân oán ra giải quyết một thể?

  Lê Tư Thanh trong đêm thu dọn, chuẩn bị chuồn lẹ!