Lục Thiên TN

 • Lạc Long Truyền Thừa

  Lạc Long Truyền Thừa

  Trần Thiên Kiệt từ nhỏ đã sống trong rừng cùng 2 yêu thú là Vân Lang Cùng Tiên Hồ  là Huynh Muội thân thiết,...

   

  Trải qua chút biến  cố mà gặp được Lân Lão-Trưởng Lão Long An Tông nói sẽ nhận nuôi và bồi luyện cậu để bước vào giới tu chân?....13 năm Luyện Thể , 1 tia Khí cũng không ngưng ra được, Vậy Thiên Kiệt sẽ bước trên con đường tu hành như thế nào ở nơi Thông Thiên Địa Giới Trung Lưu này?

   

  Và Thân Phận thật của Trần Thiên Kiệt là như thế nào? - Rất nhiều khúc mắc chưa có lời giải đáp về Trần Thiên Kiệt rồi 1 ngày cậu ấy sẽ làm sáng tỏ mọi việc...

   

  Cấp bậc tu luyện:

   

  18:Luyện thể-Luyện khí-Luyện cốt-Tẩy tủy-Thoát Trần-Thiên Nhân-Thiên Vương-Thiên Đế-Bán Thánh-Nhập Thánh-Tâm Thánh-Đại Thánh-Thánh Vương-Thánh Đế-Siêu Việt(Bá Vương)-Tinh Vương(Bá Đế)-Tinh Đế- Tinh Hà Thần Vương

   

  11:Luyện thể-Luyện khí-Luyện cốt-Tẩy tủy-Thoát Trần -Tu Tiên-Tân Tiên-Tâm Tiên-Đại Tiên-Tiên Vương-Tiên Đế