Tác Giả Lý Hảo

 • Phu Thê Vốn Là Chim Cùng Rừng

  Phu Thê Vốn Là Chim Cùng Rừng

  Văn án:

  Phu thê vốn là chim cùng rừng, tai vạ đến nơi từng người bay?

  Đời trước, là phu thê tôn quý nhất trên đời, nhưng hai vợ chồng trở mặt thành thù!

  Sau xuyên qua trọng sinh, hai vợ chồng thế nhưng xuyên thành một đôi tiểu phu thê tại sơn thôn nhỏ làm ruộng, một bước quay đầu, nhân sinh thay đổi lớn;

  Muốn từng người tự bay, trước mắt xem ra làm không được đâu, chỉ có thể vừa cấu véo vừa hỗ trợ nhau!!!!!