Mạc Nhiễm Thiển Vân

 • Hồi Tưởng Cứu Rỗi

  Hồi Tưởng Cứu Rỗi

  Văn án

  Trở thành người giải cứu thế giới trứ danh, sau đó lại vì một trận World Cup, khiến mình ngã đập đầu, thần kì mà quay trở lại năm thứ ba học tại Hogwarts

  Cảnh báo

  Tác giá khá là (rất) dong dài! Độc giả cẩn thận trước khi quyết định tiến hố!

  Không bôi đem cụ Dum không tẩy trắng Vol, mà lại phấn hồng Sư viện và Xà viện

  Giáo sư chủ động

  Không thích những điều trêи xin trở lại

  Dù thích hay không cũng xin để lại bình luận, cho dù là không tốt cũng không sao, đúng lúc có thể giúp tôi nhận ra sai sót của mình.