Mặc Y Bạch

 • Chạy Hay Chết

  Chạy Hay Chết

  Bạn đang đọc truyện Chạy Hay Chết của tác giả Mặc Y Bạch. Sáng chào cờ thứ hai, thầy hiệu trưởng theo lệ thường đứng trên bục nói vài lời phát biểu.

  OÀNH...

  Một người sống sờ sờ lại bỗng nổ tung, thành một bãi máu.

  Sững sờ.

  Nhưng loa vẫn còn đang phát:

  "Ải thứ nhất Trò chơi Chạy-hay-Chết, xin được bắt đầu."

  Toàn trường hai ngàn thầy trò, trố mắt đầy hoảng sợ.